ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากร
โรงเรียนลำสาลี(ราษฎร์บำรุง)