กิจกรรมแปรอักษรเลข ๙
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะครู นักเรียน ร่วมกันซ้อมแปรอักษรเลข ๙
นักเรียนเดินเข้าประจำจุดต่างๆ ด้วยความตั้งใจและสงบ เพื่อแปรอักษรเลข ๙

ติดต่อ;
โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)  183 ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240
TEL : 02-379-4724    Fax : 02-379-4724  E-mail : LamsaLee_school@hotmail.com