กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ปีการศึกษา 2561
พานักเรียน ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารี
นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และได้ความรู้เกี่ยวกับ สัตว์แต่ละประเภท

ติดต่อ;
โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)  183 ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240
TEL & FAX : 02-379-4724      E-mail : LamsaLee_school@hotmail.com